nieuws

Aangepaste NEN9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ brengt meer helderheid
De norm NEN 9140, die richtlijnen biedt voor het veilig werken aan elektrische voertuigen, ondergaat een herziening en zal naar verwachting vanaf februari 2024 van kracht zijn. Wat zijn de wijzigingen?

De fase voor het indienen van opmerkingen op het ontwerp NEN 9140: 2023 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ loopt tot 15 november. Tot die datum is er de mogelijkheid om opmerkingen en andere standpunten in te dienen. Men verwacht dat NEN 9140 in februari 2024 definitief zal worden verklaard, tenminste voor de komende vijf jaar.

NEN 9140 geeft richtlijnen voor veilig werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen. Vooral autoreparatiebedrijven, onderhoudsbedrijven, schadeherstelbedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties zullen hiermee hun werkprocessen zodanig kunnen uitvoeren dat ze voldoen aan hun zorgplicht als werkgever met betrekking tot de veiligheid van personeel bij het werken aan e-voertuigen.

Meer dan ooit noodzakelijk

De herziening van NEN 9140 is volgens Arjen Woudstra, directeur van GMTO en vice-voorzitter van de NEN 9140-commissie, meer dan ooit noodzakelijk. Met de opkomst van elektrisch aangedreven voertuigen brengen nieuwe technologieën nieuwe risico’s met zich mee, zoals gevaarlijke elektrische spanningen die kunnen leiden tot ernstige schade en letsel bij ondeskundig handelen. De veranderingen in de norm spelen in op de evolutie van autowerkplaatsen, waar de komst van e-voertuigen de afgelopen vijf jaar ingrijpende veranderingen heeft teweeggebracht. Vooral het werken onder spanning is een gevoelig punt, waarbij de herziene norm duidelijker aangeeft onder welke omstandigheden dit is toegestaan.

Arjen Woudstra | GMTO Nederland

 

Een nieuwe toevoeging aan de herziene NEN 9140 is de flowchart, die nu twee delen omvat: een voor het veiligstellen van een e-voertuig en een voor het werken onder spanning in een batterij. De herziene flowchart legt meer nadruk op de werkvolgorde en maakt de risico’s inzichtelijk, zoals elektrocutie, brandgevaar, chemische reacties en vlambogen.

Een andere aanpassing betreft de leesbaarheid van de norm, waarbij de indeling logischer is gemaakt om het document beter leesbaar te maken. Arjen Woudstra benadrukt echter dat de norm niet bedoeld is om het gebrek aan kennis op te vullen; het blijft essentieel dat personen die aan e-voertuigen werken, zijn aangesteld en getraind als Voldoende Onderricht Persoon (VOP), Vakbekwaam Persoon (VP) of WerplaatsVerantwoordelijke (WP).

De rol van fabrikanten

Bij de herziening van NEN 9140 is ook de rol van autofabrikanten meegenomen, waarbij de hiërarchie van te volgen regels nu duidelijk de Arbo-regelgeving bovenaan plaatst, gevolgd door werkinstructies van fabrikanten en de norm op gelijke hoogte. De herziene norm benadrukt ook de aanbeveling om de frequentie van opleidingen terug te brengen tot minimaal één keer per drie jaar, gezien de snelle ontwikkelingen in de sector.

De opmerkingen die tot 15 november werden ingediend, zullen zorgvuldig worden overwogen en indien relevant opgenomen worden in de nieuwe norm. Men verwacht dat deze in februari 2024 definitief kan worden verklaard, met als doel een bruikbaar en toepasbaar document te bieden voor betrokken partijen zoals garagebedrijven.

nieuwsAangepaste NEN9140 ‘Veilig werken aan e-voertuigen’ brengt meer helderheid