nieuws

Gezond en veilig werken begint met een RI&E
rie, fhdata, arbo, arbocom

De risico-inventarisatie en – evaluatie (RI&E) is al 25 jaar verplicht voor iedere ondernemer met medewerkers in dienst. Veel ondernemers weten dit niet. In de Week van de RI&E vragen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Steunpunt RI&E aandacht voor dit onderwerp. In de week van 20 tot 24 juni initiëren ruim honderd organisaties activiteiten rond de RI&E. Daarnaast start er een campagne om ondernemers te wijzen op de verplichting en de nut en noodzaak van een RI&E.

Wat is een RI&E?
RI&E staat voor risico-inventarisatie en -evaluatie. Met een RI&E breng je alle arbeidsrisico’s binnen je bedrijf of organisatie in kaart, zodat je aan de slag kunt met het wegnemen of verkleinen van deze risico’s. Het doel: zo min mogelijk gezondheidsklachten, verzuim en ongevallen. Want een gezonde en veilige werkplek zorgt voor meer werkplezier en een hogere productiviteit.

Meer informatie

 

Over de Week van de RI&E
Tijdens de Week van de RI&E van 20 t/m 24 juni 2022 vragen GMTO en FHData samen met andere partijen, hier extra aandacht voor. Mede door het organiseren van een kortingsactie maken we een RI&E traject toegankelijker voor zowel grotere als kleinere organisaties. Als u zich tijdens deze week aanmeld met actiecode: “ARBOCOMRIE2022” voor een RI&E ’totaal’ pakket belonen wij u met 10% korting.

Bezoek de actiepagina

 

Totaalpakket:

 •  Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
 •  Plan van aanpak (PvA)
 • Opstellen bedrijfsnoodplan
 • Register gevaarlijke stoffen
 • Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen obv MAC-waarden
 • Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medew.)
 • Ontruimingsoefening (live en theorie)
 • Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijk
 • Informatie gericht op preventie (voorkomen)
 • Les op eigen locatie
 • Opleiden Preventiemedewerker
 • 2 x BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie)
 • Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED)
 • Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140)

Doet u ook mee? Neem contact op met GMTO of FHData.
Meer informatie op: www.arbo-com.nl

nieuwsGezond en veilig werken begint met een RI&E