Scope gebruik en diagnose

Scope gebruik en diagnose

De nieuwe generatie scopes, te weten de ATS5004D en de ATS605004DXM zijn zeer krachtige en effectieve
middelen voor het stellen van de juiste diagnose. Het is echter van groot belang allereerst te weten hoe signalen gemeten moeten worden en anderzijds hoe deze geïnterpreteerd moeten worden. Er zal ingegaan worden op het scopescherm, met de daarbij behorende functies en mogelijkheden.

Tijdens de training zullen de componenten (sensoren en actuatoren) uit “motormanagement systemen benzine” behandeld worden. Hier wordt ingegaan op de theoretische werking van deze componenten en de signaalvorming deze componenten.

Doel

Inzicht verkrijgen in het gebruik, toepassen en instellen van een moderne digitale scope, het effectief gebruiken van een moderne scope met betrekking tot het stellen van diagnose. Het praktisch toepassen van informatie en voorbeeld scope beelden bij het diagnose stellen.

 
Kernpunten
 • De kenmerken van een scope als meetinstrument benoemen.
 • Begrippen als tijd, spanning per divisie, triggering, time out, offset kunnen toepassen.
 • Specifieke aansluitingen kunnen benoemen en uitvoeren.
 • Signaal metingen uitvoeren en signaalvormen kunnen beschrijven en benoemen.
 • Kenmerkende optie voor de scope instellen en gebruiken, onder andere Ampère tangen, hoogspanningskit, drukmetingen.

Onderwerpen:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

 • Scope software opstarten en beginnen met de scope functie.
 • Uitleg knoppenbalk.
 • Instellen scope, o.a. tijd, spanning, triggering, time out en offset.
 • Meetkanalen toevoegen.
 • Efficiënt aansluiten scope.
 • Signaal herkenning en fout analyse.
 • Gebruik speciale functie en voorinstellingen o.a. : Ampèretangen in combinatie met de scope functie. Ontsteking diagnose primair en secundair. Motor vermogen meten.
 • Speciale instellingen zoals, relatieve compressie van de motor, BDP bepaling, turbodrukregeling controle.

Toetsing:

Aansluitend aan deze training volgt een Ecarr examen:

Scope Gebruik & Diagnose

Certificaat:

Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het Ecarr-certificaat.

Informatie:

Een actuele prijs, data en trainingslocaties worden weergeven wanneer u op inschrijven klikt.

Om deel te nemen aan deze training is geen voorkennis vereist.

Duur:

Deze training bestaat uit 1 trainingsdag.

Tijden:

Van 13:00 uur tot 19:30 uur.

Diner:

Inbegrepen.

Vragen?

Kom direct in contact met onze opleidingcoördinator.

Terug naar het complete aanbod

Trainingen overzichtScope gebruik en diagnose