Bedrijfshulpverlener Basis

Bedirjfshulpverlener Basis

Beschrijving

In de Automotive branche liggen zichtbare en onzichtbare gezondheidsgevaren op de loer. Denk bijvoorbeeld aan het werken met gereedschappen, gevaarlijke stoffen, lasdampen en oplosmiddelen. In de Arbowet staat dat iedere onderneming de bedrijfshulpverlening op orde moet hebben. Dat  betekent dat er op het werk gecertificeerde medewerkers aanwezig moeten zijn die de taak van bedrijfshulpverlener vervullen.

Doel

Behaal het BHV certificaat.

Kernpunten

 • Zijn uw medewerkers in staat om snel in te grijpen bij een calamiteit op de werkvloer?
 • Weten ze wat te doen bij noodsituaties zoals brand, stroomuitval, wateroverlast, een mogelijk gaslek of medische calamiteiten?
 • Zijn het geschoolde bedrijfshulpverleners die met daadkrachtig optreden ‘erger’ kunnen voorkomen?

Onderwerpen:

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod tijdens de cursus:

 • Basisregels eerste hulp bij ongeval (EHBO)
 • Kennis van vitale functies van de mens
 • Eerste hulp bij botbreuk
 • Handelen bij ernstige bloeding
 • Behandelen van een flauwte
 • Extra aandacht levensreddende handelingen
 • Reanimeren bij hartstilstand (met/zonder gebruik AED)
 • Herkennen van verschillende brandwonden en handelen
 • Communicatie hulpdienst
 • Brandbestrijding (van verschillende brandhaarden)
 • Openen van een deur bij een mogelijke
 • brandVerloop van ontruiming tijdens rookontwikkeling
 • Alarmeren
 • Blusmiddelen bij verschillende branden

 Toesting:

Deelnemers worden tijdens de training beoordeeld op de uitgevoerde handelingen en theoretische kennis. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op het certificaat Bedrijfshulpverlener Basis.

Certificaat:

Het BHV-certificaat heeft een geldigheidsduur van 12 maanden.
Bedrijfshulpverleners worden door ArboCom opgeroepen om deel te nemen aan toekomstige herhalingscursussen. Dit om te voorkomen dat het certificaat
ongemerkt verloopt.

Informatie:

Een actuele prijs, data en trainingslocaties worden weergeven wanneer u op inschrijven klikt.

Om deel te nemen aan deze training is geen voorkennis vereist.

Duur:

Deze training bestaat uit 1 trainingsdag.

Diner/Lunch:

In overleg, inbegrepen.

Vragen?

Kom direct in contact met onze opleidingcoördinator.

Terug naar het complete aanbod

Trainingen overzichtBedrijfshulpverlener Basis