TOS | Technische opleiding schadeherstel

GMTO SPECIALIST OP HET GEBIED VAN SCHADEherstel TRAININGEN

Onderstaand vind u het samengesteld traject technische opleiding schadehersteller (TOS) evenals alle losse modules. Prijzen van de losse modules en beschikbare locaties zijn te vinden op de desbetreffende pagina onder de knop inschrijven.

technische opleiding schadehersteller

Technologie van voertuigen ontwikkelt zich alsmaar sneller en het aantal E-voertuigen groeit met de dag.

Om veiligheidskritisch herstel te borgen, wordt aanvullend op de bestaande branchenormering een Plusnorm ontwikkeld. Deze norm richt zich op bedrijven die schades herstellen aan voertuigen met complexere carrosserieverbindingen, hoogvoltagesystemen en elektronica ten behoeve van rijhulpsystemen (ADAS).

Werken aan moderne auto’s vereist speciale vaardigheden van uw medewerkers in de werkplaats. Het is van belang het opleidingsaanbod in de schadeherstel branche te laten aansluiten op de praktijk. Het is essentieel om medewerkers op te leiden en bij te scholen, zodat ze op de hoogte blijven qua kennis en oog houden voor veilig werken.

Traject:
Technische opleiding schadehersteller

Een compleet traject waar in de volgende 20 modules aan bod komen:

 • Carrosserieconstructies
 • Hardsolderen en Weerstandlassen
 • Aluminiumherstel – Basis
 • Structuele lijm en mechanische verbindingen
 • Autoruitherstel basis
 • Veiligheidssystemen
 • F-Gassen Terugwinning Mobiele Airco
 • DV 2 Carr
 • Scope Gebruik Schadeherstel
 • Airco Carr
 • WG Carr 
 • Werken aan Advanced driver assistance systems
 • DV 3 Carr
 • AST-Diagnose Tester Carrosserie
 • Scope Gebruik en Diagnose dag 2
 • Data Netwerken Voertuigen
 • EV-expert (EV 1/4)
 • DTC Carr

Losse modules

Bekijk onderstaand alle losse modules behorende bij het traject, Frontoffice PRO +. De mogelijkheid bestaat om zich los in te schrijven voor een module. Voor sommige modules is voorkennis vereist.

TOS | Traject training

DV 2 CARR

TOS | Traject training

DV 3 CARR

TOS | Traject training

CARROSSERIE-CONSTRUCTIES

TOS | Traject training

F-GASSEN TERUGWINNING MOBIELE AIRCO

TOS | Traject training

AIRCO CARR

TOS | Traject training

STRUCTUELE LIJM EN MECHANISCHE VERBINDINGEN

TOS | Traject training

WG CARR (WIELGEOMETRIE)

TOS | Traject training

WERKEN AAN HEV VOERTUIGEN 1

TOS | Traject training

DATA NETWERKEN VOERTUIGEN

TOS | Traject training

VEILIGHEIDS-SYSTEMEN

TOS | Traject training

SCOPE GEBRUIK SCHADEHERSTEL 1

TOS | Traject training

SCOPE GEBRUIK SCHADEHERSTEL 2

TOS | Traject training

WERKEN AAN ADVANCED DRIVER ASSISTANT SYSTEMS

TOS | Traject training

DIAGNOSE TESTER CARROSSERIE

TOS | Traject training

ALUMINIUM-HERSTEL BASIS

TOS | Traject training

GMA HARD-SOLDEREN EN WEERSTAND LASSEN

TOS | Traject training

AUTORUIT-HERSTEL BASIS

TOS | Technische opleiding schadehersteller