TOS | Technische opleiding schadeherstel

GMTO SPECIALIST OP HET GEBIED VAN SCHADEherstel TRAININGEN

Onderstaand vind u het samengesteld traject technische opleiding schadehersteller (TOS) evenals alle losse modules. Prijzen van de losse modules en beschikbare locaties zijn te vinden op de desbetreffende pagina onder de knop inschrijven.

technische opleiding schadehersteller

Technologie van voertuigen ontwikkelt zich alsmaar sneller en het aantal E-voertuigen groeit met de dag.

Om veiligheidskritisch herstel te borgen, wordt aanvullend op de bestaande branchenormering een Plusnorm ontwikkeld. Deze norm richt zich op bedrijven die schades herstellen aan voertuigen met complexere carrosserieverbindingen, hoogvoltagesystemen en elektronica ten behoeve van rijhulpsystemen (ADAS).

Werken aan moderne auto’s vereist speciale vaardigheden van uw medewerkers in de werkplaats. Het is van belang het opleidingsaanbod in de schadeherstel branche te laten aansluiten op de praktijk. Het is essentieel om medewerkers op te leiden en bij te scholen, zodat ze op de hoogte blijven qua kennis en oog houden voor veilig werken.

Traject:
Technische opleiding schadehersteller

Een compleet traject waar in de volgende 20 modules aan bod komen:

 • HSS/UHSS Staalsoorten
 • Hardsolderen en Weerstandlassen
 • Aluminium – Basis
 • Lijm en Hybride verbindingstechniek
 • Autoruitherstel basis
 • Veiligheidssystemen
 • F-Gassen Terugwinning Mobiele Airco
 • Diagnose voertuigen 2
 • Scope Gebruik dag 1 Schadeherstel
 • Praktische Diagnose en Vullen Airco Mobiele Voertuigen
 • Wielgeometrie
 • Advanced driver assistance systems
 • Diagnose voertuigen 3
 • AST-Diagnose Tester Carrosserie
 • Scope Gebruik en Diagnose dag 2
 • Data Netwerken Voertuigen
 • EV-expert (EV 1/4)

Losse modules

Bekijk onderstaand alle losse modules behorende bij het traject, Frontoffice PRO +. De mogelijkheid bestaat om zich los in te schrijven voor een module. Voor sommige modules is voorkennis vereist.

TOS | Traject training

DIAGNOSE VOERTUIGEN 2

TOS | Traject training

DIAGNOSE VOERTUIGEN 3

TOS | Traject training

HSS/UHSS STAALSOORTEN

TOS | Traject training

F-GASSEN TERUGWINNING MOBIELE AIRCO

TOS | Traject training

DIAGNOSE EN VULLEN AIRCO SCHADEVOERTUIG

TOS | Traject training

LIJM EN HYBRIDE VERBINDINGS-TECHNIEKEN

TOS | Traject training

WIELGEOMETRIE

TOS | Traject training

EV-EXPERT TRAJECT

TOS | Traject training

DATA NETWERKEN VOERTUIGEN

TOS | Traject training

VEILIGHEIDS-SYSTEMEN

TOS | Traject training

SCOPE GEBRUIK SCHADEHERSTEL 1

TOS | Traject training

SCOPE GEBRUIK SCHADEHERSTEL 2

TOS | Traject training

ADVANCED DRIVER ASSISTANT SYSTEMS (ADAS)

TOS | Traject training

DIAGNOSE TESTER CARROSSERIE

TOS | Traject training

ALUMINIUM BASIS

TOS | Traject training

GMA HARD-SOLDEREN EN WEERSTAND LASSEN

TOS | Traject training

AUTORUIT HERSTEL BASIS

TOS | Technische opleiding schadehersteller