GMTO KennisTest

Technicus NL

Kennis niveau test Technicus NL.

 • In het afgebeelde overzicht wordt de EGR-klep met een duty-cycle aangestuurd door de regeleenheid. Met een scoop wordt het signaal over de EGR-klep gemeten. Hoe lang is de pulstijd en wat is de duty-cycle van dit signaal?

  EGR duty cycle 1 • Afgebeeld is de aandrijflijn van een:  aandrijflijn 2 • In welke afbeelding van dit ABS systeem wordt de remdruk constant gehouden ?  ABS remdruk 3 • Welke twee factoren bepalen de maximaal mogelijke remkrachtvan een wiel?  ABS max remkracht 4 • Een achterruitverwarming vraagt een constant elektrisch vermogen van 156 watt, bij een spanning van 12 V. Bepaal de minimale doorsnede (mm²) van de draad waarmee deze verbruiker kan worden aangesloten. Maak hiervoor gebruik van de gegevens tabel.  achterruit verwarming 5 • Wat is de top-top waarde van het afgebeelde signaal?  scope toptop6 • Wat is Pulse Width Modulation?  pwm 7 • Aan een auto wordt een viergasmeting uitgevoerd (zie tabel). Ook wordt tijdens de viergasmeting de spanning van de lambdasensor gemeten. De spanning van de lambdasensor is 0,1 volt en blijft ongewijzigd. Welke conclusie kan er uit deze metingen getrokken worden?  viergas 8 • Onderstaand ziet u twee keer een deelschema van een gasklephuis. In beide gasklephuizen wordt de stand van de gasklep door twee potentiometers waargenomen en doorgegeven aan het motorstuurapparaat.

  Welke van onderstaand gasklephuis is afkomstig van een auto met “drive by wire” ?

  Gasklephuis 1

  gasklephuis 09 • Hoe hoog kan de brandstofdruk zijn in de rail bij een direct ingespoten benzine systeem?  brandstofdruk benzine 10 • Een drieweg katalysator zet een aantal schadelijke stoffen om in niet schadelijke stoffen,

  de schadelijke stoffen zijn?  catalys 11 • Onderstaand live data scherm geeft informatie uit het motormanagement, de inlaatbuis druk waarde van de MAP sensor is weg gelaten, welke drukwaarde zal de MAP sensor in deze situatie moeten geven.  MAP sensor 12 • Wat is het voordeel van een voor inspuiting bij een commonrail verstuiver?  commonrail verstuiver13 • Wat is de hoofdfunctie van de luchtmassameter bij een commonrail dieselsysteem.  LMM commonrail 14 • Afgebeeld is een pompverstuiver unit. Wat is de functie van de zuiger aangewezen door de pijl A.  pompverstuiver 15 • Het signaal waarmee de hogedruk regelaar van een commonrail dieselpomp wordt aangestuurd, wordt veranderd door het wijzigen van:  drukregelaar commonrail 16 • Bij moderne dieselmotoren wordt de temperatuur van de dieselbrandstof gemeten vanwege de dichtheid.

  Wat gebeurt er met de dichtheid van de dieselbrandstof als de temperatuur toeneemt?  diesel temperatuur 17 • Hoe hoog is de brandstofdruk in de rail bij een commonrail diesel systeem bij stationair draaien van de motor?  stationair druk 18 • In de volgende 3 afbeeldingen zie je een schematische weergave van een piezo-verstuiver.

  In welke status bevindt zich afbeelding 2 ?  piezo verstuiver 19 • In onderstaand schema staat de toevoervolumeregeling voorgesteld van een CP3 Bosch pomp. In welke toestand is deze weergegeven?  CP3 pomp 20 • Een auto met EOBD en een HS(C)-CAN kan met de communicatie tester uitgelezen worden via het HS(C)-CAN netwerk. Welke aansluitingen in de 16 polige EOBD diagnose stekker worden hiervoor gebruikt?  EOBD 21 • Bij een optisch netwerksysteem maakt men voor het overbrengen van de data gebruik van:  netwerksys22 • Afgebeeld is een principe schema van een HS CAN (C-CAN) - systeem. In dit netwerk is een vervangingsweerstand van 60 Ohm gemeten. Om het CAN-bus netwerk te controleren tijdens bedrijfstoestand wordt ook een spanningsmeting op de CAN high en CAN low uitgevoerd. Welke spanningswaardes verwacht je te meten op de CAN high van dit netwerk.  canbus 23 • Bij een CAN-bus systeem is bij gelijktijdig starten van een dataframe een arbitrage noodzakelijk, geef de arbitrage volgorde aan op basis van onderstaande tabel?

  Verzender Arbitrage veld

  Motor stuurapparaat 01010000000

  ABS stuurapparaat 00110100000

  AT stuurapparaat 10001000000  canbus dataframe 24

 • vragen versturen.