technische artikelen

Het klem zetten van een Volvo XC70 

Volvo XC70 II 2008 B6324S

De auto slaat soms af tijdens het rijden, zowel bij hoge snelheden (bijv. 140 km/u op de snelweg) als tijdens langzaam rijden (bijv. inparkeren). Ook schokt de auto vaak vlak voor het overschakelen tussen de 3e en 4e versnelling, soms ook in andere versnellingen.

Foutcodes motormanagement:

  • P0101: Luchtmassameter onaannemelijk signaal
  • P0172: Mengselsamenstelling te rijk, bank 1
  • P0175: Mengselsamenstelling te rijk, bank 2
  • P1170: Gevolg fout, 1e lambda sonde te hoog of laag signaal door te rijk of arm mengsel
  • P1173: Gevolg fout, 1e lambda sonde (bank 2) te hoog of laag signaal door te rijk of arm mengsel

In de automatische transmissie zijn geen foutcodes aanwezig.

Analyse van het Probleem

Op basis van de foutcodes kunnen we concluderen dat er een probleem is met de mengselsamenstelling, die te rijk is. Dit kan verschillende oorzaken hebben en het probleem doet zich niet altijd voor, wat de diagnose bemoeilijkt.

Het garagebedrijf heeft al enkele zaken gecontroleerd en vervangen:

  • Het inlaattraject is met een rooktester gecontroleerd en enkele zwakke punten zijn hersteld.
  • De luchtmassameter en de gasklep zijn vervangen door nieuwe, originele onderdelen.
  • De automaat is gespoeld om indirecte oorzaken uit te sluiten.
  • Het carterventilatie membraan is gecontroleerd en goed bevonden.
  • Er is gecontroleerd op software-updates.

Verder Onderzoek

Bij GMTO hebben we de basiszaken opnieuw onderzocht en geconstateerd dat er nog steeds een probleem is met de mengselsamenstelling. Dit blijkt uit de fueltrims, die aangeven in welke mate de brandstofhoeveelheid voor inspuiten wordt aangepast.

Bij een normale motor draait alles om de hoeveelheid aangezogen lucht, gemeten door de luchtmassameter. Als een sensor een verkeerde waarde aangeeft, lekkages optreden, de brandstofdruk niet klopt, of injectoren defect zijn, kan de lambdasonde afwijkingen in de uitlaatgassen meten. Deze afwijkingen worden teruggekoppeld aan de ECU, die de mengselsamenstelling aanpast via de fueltrims.

Waarnemingen tijdens het Onderzoek

Tijdens het onderzoek zagen we dat de fueltrimwaarden een afwijking van -9% vertoonden, wat betekent dat de ECU de hoeveelheid ingespoten brandstof met 9% vermindert. Dit komt overeen met de foutcodes over een te rijk mengsel op beide banken, wat duidt op een algemeen probleem en niet op een cilinderspecifiek probleem.

Bij nadere inspectie zagen we dat de fueltrims plotseling naar 0 zakten, waarna het probleem weer terugkwam. Ook de luchtmassawaarde sprong mee met de afwijkingen in de fueltrims, zonder duidelijke reden.

We hebben de voeding en massa van de luchtmassameter gecontroleerd, die in orde bleken te zijn. Toch bleef de luchtmassameter foutcodes genereren. We voerden een meting uit waarbij we het luchtmassasignaal en het krukastoerental vergeleken. Uit deze meting bleek dat er tijdens het fluctueren van het toerental geen opmerkelijke wijzigingen in het luchtmassasignaal waren.

Oorzaak en Oplossing

Tijdens het meten van de massa-aansluiting van de luchtmassameter merkten we dat de problemen niet optraden. Dit wees op een mogelijke slechte verbinding. We haalden de stekker los en testten de klemkracht van de connector. Het bleek dat de massa-aansluiting erg slap was. Na het herstellen van de klemkracht, herstelden de fueltrims zich zonder opnieuw af te wijken.

De slechte klemkracht veroorzaakte een overgangsweerstand in de massa-aansluiting van de sensor, waardoor het signaal met enkele tienden van een volt afweek. Dit probleem kan ontstaan door eerdere metingen met een multimeterpen in een losgenomen stekker, wat op langere termijn in combinatie met lichte corrosie en trillingen voor meer problemen zorgt.

Conclusie

Bij het meten van dergelijke problemen is het belangrijk altijd met verenstalen meetpennen aan de achterzijde van de stekker te werken. Dit voorkomt onderbrekingen in het circuit en maakt het mogelijk om accurate metingen uit te voeren zonder verdere schade aan te richten. Het herstellen van de klemkracht van de connector bleek de sleutel tot het oplossen van de problemen bij deze Volvo XC70.

0 Comments

Submit a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

technische artikelenHet klem zetten van een Volvo XC70