nieuws

GMTO neemt deel aan de normcommissie NEN-9140

Met de komst van elektrisch aangedreven voertuigen doen andere technologieën hun intrede in de branche. Hieraan zijn ook nieuwe risico’s verbonden, die bij ondeskundig handelen tot ernstige schade en letsel kunnen leiden. Denk aan gevaarlijke elektrische spanningen oplopend tot vele honderden volts. NEN 9140 geeft aan hoe veilig te werken aan hybride en elektrisch aangedreven voertuigen.

 

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Dit proces is open, transparant en gericht op consensus en vindt plaats in normcommissies die bestaan uit vertegenwoordigers van alle betrokken partijen. Dit gebeurt niet alleen op nationaal niveau, maar ook in Europees en mondiaal verband.

De commissieleden maken o.a. gebruik van kennis in huis en input van hun eigen achterban, GMTO speelt hierin een belangrijke rol met o.a. hun achterban als klankbord.

 

De nationale normcommissie NEC 623 is verantwoordelijk voor de Nederlandse normen op het gebied van:
  • Bedrijfsvoering van elektrische installaties
  • Werken onder spanning
  • Materieel en gereedschappen voor het werken onder spanning

 

Wat is een norm?

Een norm is een vrijwillige afspraak tussen partijen over een product, dienst of proces. Normen zijn geen wetten, maar ’best practices’. Iedereen kan – op vrijwillige basis – hier zijn voordeel mee doen. In zakelijke overeenkomsten hebben normen een belangrijke functie. Ze bieden marktpartijen duidelijkheid over en vertrouwen in producten, diensten of organisaties en dagen de maatschappij uit te innoveren. NEN-normen worden ontwikkeld door inhoudsexperts en specialisten op het gebied van normontwikkeling.

 

De commissie?

De commissie NEC623 is verantwoordelijk voor de normen die betrekking hebben op een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties. De commissieleden hebben ruime ervaring en expertise vanuit diverse sectoren. Door het bundelen van de kennis en het regelenmatig met elkaar in discussie gaan, worden internationale normen omgezet naar Nederlandse normen en -praktijkrichtlijnen.

 

nieuwsGMTO neemt deel aan de normcommissie NEN-9140