Techniek

Techniek

Sinds 1987 is GMTO actief in de automobielbranche en is ontstaan uit de behoefte aan opleidingen op het gebied van electronische ontsteking- en inspuit-systemen. In het begin was het ontwikkelen en verzorgen van opleidingen de hoofdactiviteit. De cursisten waren voornamelijk afkomstig van universele automobielbedrijven. Later werden er ook trainingen verzorgd voor dealergroepen van o.a. OPEL, VOLVO en CITROEN. De trainingen van GMTO stonden en staan nog altijd in het teken van DIAGNOSE STELLEN. Onbelangrijke ballast wordt in de cursussen weggelaten zodat een zeer compacte, en in de praktijk zeer bruikbare, training ontstaat waarin een korte tijd veel geleerd kan worden.

 

Informatie:

Door de groeiende behoefte aan gerichte informatie en gegevens over automobielelektronica is GMTO in 1990 gestart met het op de markt brengen van een eigen en uniek informatiesysteem. Het unieke hierin is dat GMTO zelf alle voorkomende automobieltypen aan een uitgebreid, zelf ontwikkeld, meetprogramma onderwerpen om zodoende de gegevens te verzamelen die noodzakelijk zijn om electronische systemen snel en effectief te kunnen repareren. Na de informatie jaren in bladvorm te hebben verspreidt is deze informatie reeds ook verkrijgbaar op CD en later alleen op DVD genaamd ATIS (lees hier meer over ATIS). Tezamen met een ATS scope ontstaat een gedegen meetsysteem.

Meetsysteem: de ATS 5000 & ATS5004:

GMTO gebruikt, bij haar cursussen, al jaren een op de pc gebaseerd meetsysteem om de werking van sensoren en regelsystemen te verduidelijken. Dit twee kanaals meetsysteem bleek ook zeer goed bruikbaar bij het lokaliseren van storingen aan auto mobielelektronica. In 1997 is, voor dit zelfde meetsysteem, de verdere ontwikkeling opgestart tot een zeer uitgebreide en gebruikersvriendelijke automotive scope genaamd de ATS801. In 2003 wordt deze scope opgevolgd door de ATS 5000, doordat de nieuwe scope gebruikt maakt van USB-2 techniek en dus met de USB poort van de pc wordt gekoppeld, is een sneller en nog meer functioneel meetinstrument op de markt gekomen. Met dit meetsysteem kunnen zeer uiteen lopende testen gedaan worden en naast het meten van de complete motorelektronica kunnen ook de signalen van ontstekingssystemen, start- laadstromen, relatieve compressie enz. gemeten worden. De ATS 5000 is naast een los te gebruiken scope ook uitstekend te combineren met het ATIS informatie systeem. Vanuit de merkgerichte gegevens kan rechtstreeks de scope worden opgestart voor het meten aan het component van de keuze waarbij de scope opstart met de juiste instellingen om direct te meten en zelfs een voorbeeld signaal toont. Vanaf 2005 is de scope familie uitgebreid met een 4-kanaals differentiaal scope, de ATS5004D, met deze differentiaal scope kunnen 4 kanalen gelijktijdig onafhankelijk van elkaar worden gemeten. Voor de ATS5004D zijn ook diverse add-on accessoires ontwikkeld zoals de RFS400 common rail retourflow meetset en ATP300 airco diagnose set.


Meer informatie:

De ontwikkeling in de automobielelektronica heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. Dit turbulente proces vraagt veel van hen die werkzaam zijn in dat vakgebied. Als geen ander ervaren zij dat het onderhoud aan automobielen door de kwaliteitsverbetering geleidelijk afneemt en dat het uitvoeren van reparaties of controles van het elektronische regelsysteem al maar toeneemt. In deze wereld van zeer snel veranderende technologie is het van wezenlijk belang bij te blijven. Het opleidingsinstituut GMTO is daarbij een belangrijke partner, GMTO heeft een lesmethode ontwikkeld die het mogelijk maakt storingen aan de verschillende elektronische systemen in korte tijd te lokaliseren en te repareren. HELDER, DUIDELIJK en bovenal PRAKTIJKGERICHT. Dat zijn woorden die bij GMTO met hoofdletters worden geschreven.

Praktijkgerichte Opleidingen:

GMTO heeft in ons land een reputatie hoog te houden. Niet voor niets mag het instituut zich rekenen tot de grootste opleider in Nederland op het gebied van automobiel elektronica voor de universele garage bedrijven. GMTO heeft daarvoor een eigen lesmethode ontwikkeld. Hiermee worden de doorgaans gecompliceerde toepassingen van elektronica helder en doorzichtig. Het lesmateriaal is ontdaan van alle onbenodigde ballast. Wat overblijft is slechts de noodzakelijke kennis voor het stellen van een diagnose. Tijdens de opleiding wordt gebruik gemaakt van eenvoudige meet en testapparatuur. Tevens wordt het stellen van diagnose met behulp van een labscope onder de aandacht gebracht. De trainingen zijn bijzonder praktijkgericht en worden ondersteund met professioneel cursusmateriaal. GMTO verzorgt opleidingen door het gehele land. Ook in het praktijkcentrum nabij Alkmaar (Broek op Langedijk) kunnen de trainingen worden gegeven. Aan de hand van door de opleiders zelf ontwikkeld lesmateriaal wordt de cursist op praktische wijze vertrouwd gemaakt met meet en diagnosetechnieken. De docenten van GMTO zijn zelf afkomstig uit de praktijk en zijn als geen ander in staat hun kennis over te dragen.

© 2020 GMTO