Voorwaarden

Voorwaarden:

Het verkrijgen van de status van "GMTO Diagnose Specialist” is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

1.1 Er moet tenminste één werknemer in het betreffende bedrijf werkzaam zijn die de volgende "GMTO” niveaus met goed gevolg heeft doorlopen. Deze niveaus zijn:

- Basis Diagnose
- Diagnose Technicus
- Diagnose Specialist

1.2 "Diagnose Specialist” moet in het bezit zijn van deugdelijke uitleesapparatuur en van de GMTO Labscope (ATS) met de ATIS software.

1.3 "Diagnose Specialist” moet, het in bruikleen zijnde, muurschild op zijn gevel plaatsen op een dusdanige locatie dat zijn klanten het muurschild goed kunnen waarnemen. Het muurschild blijft te allen tijde eigendom van "GMTO”

1.4 Uitzonderingen:
"GMTO” heeft het recht om, naar eigen inzicht, van de gestelde voorwaarde af te wijken.

Het behouden van de status "GMTO Diagnose Specialist” is afhankelijk van een aantal voorwaarden:

2.1 De werknemer die de benodigde niveaus doorlopen heeft, aangegeven in "Artikel 1”, is verplicht alle vervolgopleidingen door "GMTO” ontwikkeld te volgen. Deze werknemer heeft één jaar de tijd, na het uitschrijven van deze nieuwe trainingen, om deze te volgen. "GMTO” verplicht zich "Diagnose Specialist” tijdig in te lichten over het uitschrijven van een nieuwe vervolgopleiding. "GMTO” ontwikkelt jaarlijks drie modules in het kader van de vervolgopleidingen. Als er examens (IBKI) zijn verbonden aan deze vervolgopleidingen is de werknemer verplicht deze af te leggen en met goed gevolg af te sluiten. "GMTO” biedt werknemer de mogelijkheid op een herexamen op één van de gebruikelijke landelijke locaties.

2.2 De software ten behoeve van de uitleesapparatuur en de GMTO Labscope (ATS) dient up to date te zijn en te blijven.

Voor meer informatie en voorwaarden neem contact op met GMTO.
© 2019 GMTO