GMTO Helpdesk

GMTO Helpdesk

VERLENEN VAN TELEFONISCHE ONDERSTEUNING BIJ STORINGEN AAN  MOTORMANAGEMENT-SYSTEMEN.

GMTO heeft een aantal jaren geleden de Technische Ondersteuning toegevoegd aan het dienstenpakket. Taak van de Technische Helpdesk is het telefonisch ondersteunen en adviseren van abonnementhouders bij gecompliceerde storingen in voertuigen. Doel van de telefonische ondersteuning is het zo snel mogelijk aandragen van oplossingen bij voertuig-storingen in nauwe samenwerking met de abonnementhouders. In 2012 maakten reeds vele abonnementhouders naar grote tevredenheid gebruik van deze GMTO dienst. Het percentage opgeloste storingen ligt zeer hoog. De ervaren helpdeskmedewerkers adviseren abonnementhouders vanuit de unieke GMTO database, met schema’s, meetvoorwaarden en originele documentatie van vrijwel alle gangbare voertuigen.

VERLENEN VAN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING BIJ STORINGEN AAN VOERTUIGEN

In onze perfect ingerichte werkplaats te Broek op Langedijk bestaat de mogelijkheid praktische ondersteuning te bieden aan voertuigen met gecompliceerde storingen. Binnen ons technisch team, waaronder trainers en technisch specialisten, is een ruime kennis en ervaring paraat om vrijwel iedere storing binnen redelijke termijn op te lossen. Wisselwerking met de aanbieder van het probleemvoertuig is cruciaal en wij verwachten daartoe aanlevering van alle relevante info rond de storing van het betreffende voertuig. Na diagnose brengt GMTO een reparatie advies uit. De reparatie wordt normaliter door de aanbieder zelf uitgevoerd. In specifieke gevallen voert GMTO de reparatie/aanpassing uit, dit alles in overleg met de aanbieder. GMTO biedt de aanbieder te allen tijde transparantie omtrent  de diagnose en de te verwachten kosten. GMTO biedt abonnementhouders voor Technische Ondersteuning korting op het tarief Praktische Ondersteuning.

Voor tarieven; zie onze webshop.

Technische Ondersteuning GMTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN  VAN TECHNISCHE ONDERSTEUNING:

1/ Raadpleging van de helpdesk kan uitsluitend via het speciale technisch ondersteuningsnummer of via  e-mail. Na inschrijving ontvangt de abonnementhouder de betreffende informatie.

2/ GMTO verwacht van de monteur die assistentie vraagt een basisniveau van voertuigkennis.

3/ Binnen het abonnement Technische Ondersteuning kan onbeperkt assistentie worden gevraagd bij storingen aan voertuigen.

4/ De duur van het abonnement is 12 maanden met stilzwijgende verlenging van steeds 12 maanden. Opzegging van het abonnement dient minimaal 2 maanden voor afloop van de  abonnementsperiode schriftelijk te geschieden. 
          
5/ Door GMTO wordt geen garantie verleent op het advies dat is uitgebracht.

6/ GMTO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die is ontstaan door de adviezen die zijn uitgebracht.

7/ De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 08.30u tot 12.00u en van 13.00u tot 16.45u

VOORWAARDEN VOOR HET VERLENEN VAN PRAKTISCHE ONDERSTEUNING:

1/ Het aanbieden van een probleemvoertuig in de GMTO werkplaats te Broek op Langedijk kan uitsluitend op afspraak. Vervoer is voor rekening van de aanbieder, rechtstreeks contact door de eigenaar van het voertuig met GMTO is niet toegestaan.

2/ GMTO behoudt zich het recht voor een voertuig te weigeren voor Praktische Ondersteuning.

3/ GMTO voert slechts de diagnose uit, reparatie/aanpassing van het voertuig dient de aanbieder zelf uit te voeren. Reparaties uitgevoerd door GMTO uitsluitend in overleg.

4/ GMTO ontvangt van de aanbieder alle relevante info van het probleemvoertuig en een overzicht van eerdere diagnoses en reparaties.

5/ Door GMTO wordt geen garantie verleend op het advies dat is uitgebracht.

6/ GMTO is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade die is ontstaan door de adviezen die zijn uitgebracht.

© 2020 GMTO