nieuws

Bereid je voor op de komst van de herziene NEN 9140

Herziening van NEN 9140

Arjen Woudstra, directeur van GMTO en vicevoorzitter van de NEN 9140:2024-commissie, legt uit dat de herziening van NEN 9140 meer dan ooit noodzakelijk is. Met de opkomst van elektrisch aangedreven voertuigen (e-voertuigen)brengen nieuwe technologieën nieuwe risico’s met zich mee, zoals gevaarlijke elektrische spanningen die kunnen leiden tot ernstige schade en letsel bij ondeskundig handelen. De veranderingen in de norm spelen in op de evolutie van autowerkplaatsen, waar de komst van e-voertuigen de afgelopen vijf jaar ingrijpende veranderingen heeft teweeggebracht. Vooral het werken onder spanning is een gevoelig punt, waarbij de herziene norm duidelijker aangeeft onder welke omstandigheden dit is toegestaan.

Belangrijkste veranderingen

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Een uitgebreider toepassingsgebied voor diverse soorten elektrische voertuigen.
 • Een nieuwe classificatie van elektrische spanningen, met Laagspanning (LV) klasse A tot 60 volt en Hoogspanning (HV) klasse B vanaf 60 volt gelijkspanning. Bij wisselspanning ligt de grens bij 30 volt.
 • Het vereiste kwalificatieniveau voor een Vakbekwaam Persoon (VP) is verhoogd naar niveau 3.
 • Een bijgewerkte flowchart die nu de voorschriften van de fabrikant volgt.
 • Een uitgebreid hoofdstuk over werken onder spanning, met duidelijkere opleidingseisen.
 • Een vernieuwde en uitgebreidere hulpverleningsmatrix.

 

Certificaten en impact op de praktijk

Bestaande certificaten blijven geldig na de invoering van de nieuwe norm. Echter, regelmatige herscholing is vereist, minimaal eens in de vijf jaar.

De nieuwe NEN 9140:2024 norm betekent niet dat we onze werkwijze volledig moeten veranderen. De voorschriften van de fabrikant blijven essentieel en worden niet beïnvloed door de nieuwe norm. Een grote wijziging betreft de Vakbekwaam Persoon. Deze persoon moet nu op een hoger niveau kunnen werken, namelijk niveau 3 in plaats van niveau 2.

Ook voor vakmensen die eerder EV-specialist en/of expert traject bij GMTO hebben gevolgd, verandert er weinig. De trainingen EV-1 t/m EV-4 bij GMTO zijn al grotendeels op dit niveau. Werkgevers zullen wellicht anders gaan bepalen wie ze naar de training sturen. Voorheen konden mensen van niveau 2 ook deelnemen, maar nu moeten ze niveau 3 hebben. Dit kan invloed hebben op wie de training volgt en hoe werkgevers hun team opleiden en inzetten.

 

Training: EV-4 Batterijtechniek

Onze ontwikkelde training, EV-4 Batterijtechniek heeft veel raakvlakken met de nieuwe NEN 9140:2024 en legt de focus op de batterijtechniek. Deze training is noodzakelijk om te mogen werken onder spanning en geeft invulling aan de vereisten van de nieuwe norm.

Tijdens deze training analyseren we live data om de toestand van een batterijpakket te beoordelen. We leggen uit hoe het batterijmanagementsysteem deze gegevens interpreteert, zodat je kunt vaststellen wanneer er een probleem is met het batterijpakket. Daarnaast demonteren we een batterijpakket om de opbouw ervan te bekijken. Om reparaties uit te voeren, leer je hoe je apparatuur gebruikt om losse cellen te vervangen en hoe je celbalancering toepast, wat essentieel is na het vervangen van een cel.

Doel van de training

Het doel van de training is om autobedrijven in staat te stellen batterijpakketten van elektrische voertuigen te repareren en reviseren. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor autobedrijven en draagt bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kernpunten van de training

 • Veilig werken onder spanning
 • Uitleg over de opbouw van een batterijpakket
 • Behandeling van diverse sensoren in het batterijpakket
 • De- en montagewerkzaamheden volgens fabriekspecificaties
 • Toepassing van celbalancering
 • Bepaling van de ‘State of Health’ van een batterij

Klik hier om je in te schrijven.

nieuwsBereid je voor op de komst van de herziene NEN 9140