nieuws

Diagnose Expert Verhoogt Productiviteit en Winst in Garagebedrijven

In ons recente nieuwsbericht hebben we uitgebreid gesproken over het geheim van een efficiënte werkplaats. Eén van de cruciale elementen die we daarbij hebben benadrukt, is het belang van een diagnose expert in de werkplaats. In dit artikel gaan we dieper in op waarom het hebben van een diagnose expert een essentiële investering is en laten we zien hoe dit de productiviteit kan verhogen en tot aanzienlijke winst kan leiden.

Een probleem dat we vaak horen en tegenkomen, is het verlies van kostbare tijd en geld door inefficiënte diagnoseprocessen. Met regelmaat worden complexe diagnosewerkzaamheden uitgevoerd door monteurs zonder gespecialiseerde kennis en expertise, wat leidt tot onnodige onderzoeksuren die niet gefactureerd worden om de klant niet te belasten met torenhoge rekeningen. Deze ongefactureerde uren worden als niet-productieve uren beschouwd en dragen niets bij aan de winst van het bedrijf. Dat kan gemiddeld een onzichtbaar verlies van 10.000 euro per jaar opleveren.

Hoe gaat het in de praktijk?

Er zijn ingewikkelde en eenvoudige problemen, maar een gemiddelde diagnose bestaat in de meeste gevallen uit een uitgebreid proces. Dit proces omvat onder andere de volgende stappen (niet perse in deze volgorde): intake van de klant, uitvoeren van een proefrit, uitlezen van foutcodes, opzoeken en analyseren van relevante informatie, uitvoeren van verschillende metingen, contact opnemen met collega’s of specialisten voor advies, opnieuw een proefrit maken, opnieuw uitlezen van gegevens, bestellen en vervangen van eventuele defecte onderdelen, en in sommige gevallen blijkt de oorzaak nog niet volledig opgelost te zijn, waardoor verder diagnosticeren en mogelijk grote of kleine reparaties volgen. Soms wordt de auto zelfs aan de klant teruggegeven, maar komt deze weer terug met aanhoudende problemen, wat resulteert in verdere diagnostische stappen.

Stappen bij elkaar genomen leiden tot een gemiddelde diagnose die in de meeste gevallen ongeveer 8 uur in beslag nemen. Uren die vaak niet goed geregistreerd worden, waardoor er geen zicht op is.

Gedurende die 8 uur kunnen er een aantal verkeerde afslagen genomen zijn in het diagnoseproces, waardoor het onmogelijk wordt om het volledige aantal uren aan de klant door te belasten zonder voor problemen te zorgen. Het is een dilemma waar veel garagebedrijven mee te maken krijgen. Hierdoor worden er vaak gemiddeld maar een paar uur van de bijv. 8 uur gefactureerd, waardoor bijvoorbeeld de overige 6 uur als “leergeld” wordt beschouwd.

In werkelijkheid is het echter niet zozeer dat er te weinig uren worden gefactureerd, maar eerder dat er veel te veel tijd aan de diagnose wordt besteed. Deze inefficiëntie draagt bij aan improductiviteit en leidt tot een lager rendement uit de inzet van de medewerker. Het is duidelijk dat er ruimte is voor verbetering in dit proces.

Als we de 6 uur niet-productieve tijd doorrekenen tegen een gemiddeld uurtarief van € 85,00 voor een medewerker, dan komt het jaarlijkse verlies uit op meer dan € 10.000. Dit verlies wordt veroorzaakt door het gebrek aan efficiëntie en expertise bij het uitvoeren van diagnosewerkzaamheden.

Een simpele rekensom

Laten we aan de hand van een eenvoudige rekensom eens inzichtelijk maken wat dit gemiddeld op jaarbasis kost voor een garagebedrijf zonder een diagnose expert. Stel dat een gemiddeld garagebedrijf per jaar zo’n 20 diagnoseklussen heeft, waarbij elke klus gemiddeld 8 uur in beslag neemt. Met de juiste kennis en expertise zou deze klus echter in slechts 2 uur kunnen worden opgelost. Dit betekent dat van het totale aantal uur dat aan diagnoses wordt besteed, slechts 25% daadwerkelijk rendement oplevert, wat resulteert in maar liefst 6 uur aan niet-productieve tijd.

Rekensom:

  • Aantal diagnoseklussen per jaar: 20
  • Gemiddelde tijd per diagnose: 8 uur
  • Rendement op deze diagnose: 25%
  • Gefactureerde uren: 2 uur
  • Verlies van 75% is: 6 uur
  • Uurprijs medewerker: € 85,00 per uur
  • Totaal verlies per jaar: € 10.200,00

Soms zie je door de bomen het bos niet meer.

Conclusie

Terugverdienen
Nu rijst de vraag: waarom heb je nog steeds geen diagnose expert in jouw werkplaats? Als we de kosten van het opleiden van een medewerker tot diagnose expert vergelijken met het jaarlijkse verlies van € 10.000, wordt al snel duidelijk dat de investering in een diagnose expert zichzelf dubbel en dwars terugverdient. Zelfs als we de niet-productieve uren tijdens de opleiding meetellen, blijft het financiële voordeel overduidelijk.

Diagnose Expert
Het is duidelijk dat het hebben van een diagnose expert in de werkplaats niet alleen de productiviteit verhoogt, maar ook aanzienlijke financiële voordelen met zich meebrengt. GMTO biedt uitstekende opleidingsmogelijkheden om medewerkers op te leiden tot diagnose experts, waardoor garagebedrijven hun winstgevendheid kunnen vergroten en hun klanten een efficiëntere en kosteneffectieve service kunnen bieden. Kortom, investeren in een diagnose expert is investeren in de toekomst van jouw garagebedrijf.

Toekomst
Elektronica diagnose gaat in de toekomst alleen maar meer worden. Zorgen dat je daar klaar voor bent, is een heel belangrijk onderdeel van toekomstbestendig zijn. Ook wordt het nu veel interessanter om in jouw bedrijf te werken, waardoor je weer makkelijker personeel kunt aantrekken.

Wil je van gedachte wisselen met ons omtrent dit onderwerp, graag zelfs! Neem contact met ons op telefoonnummer +31 (0)72-5622407 of mail naar info@gmto.nl. Voor meer informatie en/of verdieping in het diagnose expert traject, bezoek de opleidingspagina.

Meer informatie en/of inschrijven

nieuwsDiagnose Expert Verhoogt Productiviteit en Winst in Garagebedrijven