nieuws

Carrosserie Brancheinitiatief voor Instroom en Behoud!

Het Carrosserie Brancheinitiatief voor Instroom en Behoud (CBIB) moet duidelijker naar voren brengen wat werken in de carrosseriebranche inhoudt en welke loopbaankansen het biedt.

De carrosseriebranche, net als de gehele autobranche, is dringend op zoek naar vakmensen en tracht degenen die momenteel in de sector werken te behouden. Om dit te bewerkstelligen, is het Carrosserie Brancheinitiatief voor Instroom en Behoud (CBIB) in het leven geroepen. Dit initiatief is een samenwerkingsverband tussen het opleidings- en ontwikkelingsfonds van de carrosseriebranche OOC, Bovag, RAI CarrosserieNL, Platform VMBO Mobiliteit & Transport en het onderwijscluster Mobiliteit van de MBO-Raad. Ook zijn vertegenwoordigers van diverse (v)mbo’s, opleidingsorganisaties, lak- en toeleveranciers, en (keten)bedrijven erbij betrokken.

Het CBIB is ontstaan na een werkconferentie voor de autoschadeherstelsector, waarin het werkveld zelf vraagstukken heeft aangedragen om gezamenlijk aan te pakken. Deze vraagstukken zijn in verschillende werkgroepen onder leiding van OOC verder uitgewerkt. Elke werkgroep is in de zomer gestart met een concrete opdracht om plannen te ontwikkelen die de instroom in de sector verbeteren. De zes vraagstukken zijn:

  1. Kennisontwikkeling bij docenten vmbo en mbo.
  2. Versterken van de samenwerking tussen vmbo, mbo en bedrijven.
  3. Ontwikkelen van gastlessen en praktijkopdrachten in het vmbo.
  4. Kwaliteitsverbetering van de praktijkopleider.
  5. Faciliteren van hybride techniekopleiders.
  6. Beeldvorming van werken in de carrosseriebranche.

De verbeterplannen zijn recentelijk tijdens een nieuwe werkconferentie gepresenteerd. Hoewel de autoschadeherstelsector als kartrekker fungeert, vormen de plannen volgens OOC een solide basis voor een gezamenlijke aanpak in 2024. Indien nodig worden deze aangevuld, zodat ze van toepassing zijn op de hele branche.

Tijdens de uitvoering blijven werkgroepen actief betrokken. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden als deelnemer voor een van de werkgroepen via info@oocinfo.nl.

Bron: AMT

nieuwsCarrosserie Brancheinitiatief voor Instroom en Behoud!