nieuws

Aandacht voor de veiligheid binnen uw bedrijf
weekvanderie, arbeidsinspectie, risicoinventarisatie, aed, arbom arboinspectie, gevaren
Veel ondernemers denken dat ze de arbeidsrisico’s in hun bedrijf wel kennen. Toch blijkt dat in de praktijk vaak anders te zijn, en schuilt een ongeval in een klein hoekje.  In 2020 werden er 3.665 ongevallen gemeld, waarvan 54 met dodelijke afloop. De ongevallen vonden vaak bij kleinere bedrijven plaats. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie neemt het risico op ernstige ongevallen aanzienlijk af met goede maatregelen op het gebied van gezondheid en veiligheid.

Met het opstellen en onderhouden van een RI&E (risico-inventarisatie en – evaluatie) brengen ondernemers arbeidsrisico’s in kaart, en stellen een plan op om deze risico’s te verkleinen. Tijdens de Week van de RI&E van 20 t/m 24 juni 2022 vragen GMTO en FHData samen met andere partijen, hier extra aandacht voor. FHData draagt een steentje door het organiseren van een unieke kortingsactie waarmee ze het RI&E traject toegankelijker maken zowel voor grotere als kleinere organisaties.

Wat houd een RI&E traject in?

De RI&E is in de kern niet meer dan een lijst met mogelijke risico’s die zich in uw bedrijf kunnen voordoen. Om de juiste (preventieve) maatregelen te nemen is een actuele inventarisatie essentieel. Op basis van de RI&E wordt een Plan van Aanpak (PvA) opgesteld met concrete afspraken; wie doet wat, en wanneer? De RI&E en het PvA moeten ertoe leiden dat de risico’s in uw bedrijf worden verkleind en de werkomgeving voor uw mensen veiliger wordt. FHData heeft met Arbocom een uniek product in handen en bied u een totaalpakket aan ten behoeve van de RI&E

Totaalpakket:

 •  Risico inventarisatie (RI&E) op locatie
 •  Plan van aanpak (PvA)
 • Opstellen bedrijfsnoodplan
 • Register gevaarlijke stoffen
 • Blootstellingsmeting gevaarlijke stoffen obv MAC-waarden
 • Support bij melding arbodienst (bedrijven > 25 medew.)
 • Ontruimingsoefening (live en theorie)
 • Veiligheidsinstructies op basis van dagelijkse praktijk
 • Informatie gericht op preventie (voorkomen)
 • Les op eigen locatie
 • Opleiden Preventiemedewerker
 • 2 x BHV’er (levensreddende handelingen en brandpreventie)
 • Reanimatie en verbandleer (incl. gebruik AED)
 • Uitleg persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Hybride hoogspanningsveiligheidsinstructie (NEN 9140)

Doet u ook mee? Neem contact op met GMTO of FHData
Meer informatie op: www.arbo-com.nl

nieuwsAandacht voor de veiligheid binnen uw bedrijf